วิธีใช้ เวิลด์แพลนท์

เวิลด์แพลนท์ ชุดคู่หูมหัศจรรย์ คือ การใช้ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรไอออน ผสมร่วมกับ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน สูตรโอลิโกเมอร์ สามารถใช้ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น กิ่งก้าน พืชสามารถดูดซึมอาหารนำไปใช้ได้ทันที สามารถใช้ฉีดคลุมหน้าดินเพื่อปรับปรุงดินได้เช่นกัน รวมถึงราดโคนต้นฟื้นฟูต้นที่เจอปัญหารากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดี

อัตราการใช้พืชแต่ละชนิด

พืชล้มลุก ถัง 20 ลิตร

พืชผักทุกชนิด นาข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยฯ

 • ไคโตซาน 20ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 1 ช้อนปาด

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้

พืชยืนต้น ถัง 20 ลิตร

สวนผลไม้ทุกชนิด ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพาราฯ

 • ไคโตซาน 20 ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 1 ช้อนพูน

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้

พืชล้มลุก ถัง 200 ลิตร

พืชผักทุกชนิด นาข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยฯ

 • ไคโตซาน 200 ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 5 ช้อนพูน

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้

พืชยืนต้น ถัง 200 ลิตร

สวนผลไม้ทุกชนิด ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพาราฯ

 • ไคโตซาน 200 ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 10 ช้อนพูน

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้


อัตราส่วนและวิธีการใช้

ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพ เวิลด์แพลนท์ กับน้ำ แล้วฉีดพ่นทางใบ ลำต้น โคน หรือ ผสมน้ำราดโคน ผสมน้ำแช่เมล็ดพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ ก่อนนำไปปลูก หรือ ละลายน้ำคลุกกับปุ๋ยเม็ด สามารถใช้ผสมกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้

อัตราการใช้ปกติ :
สารเพิ่มประสิทธิภาพ เวิลด์แพลนท์ 1 ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 – 15 วัน หรือ สามารถปรับลดเพิ่มอัตราส่วนตามลักษณะ และวิธีการปลูกของพืชแต่ละชนิด ใช้ร่วมกับเวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น

หน่วยตวงปริมาณปุ๋ย 1 ช้อน (0.25 กรัม) = 1 ช้อนกาแฟจิ๋ว

นาข้าว

ใช้อัตราส่วน 1-2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทางใบ และ แช่เมล็ดพันธุ์ โดยใช้ร่วมกับเวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน 20 ซีซี การแช่เมล็ดพันธุ์ ระยะเวลาการแช่ 24 ชั่วโมง แล้วนำมาผึ่งลมก่อนหว่าน

 • ฉีดพ่นครั้งที่ 1 ข้าวอายุ 7 – 15 วัน (ฉีดพร้อมยาคุมหญ้าได้)
  ฉีดพ่นครั้งที่ 2 ข้าวอายุ 30 วัน หรือ ก่อนหว่านปุ๋ย 3 วัน(สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเม็ด เพื่อลดต้นทุนได้)
  ฉีดพุ่นครั้งที่ 3 อายุข้าว 60 วัน ระยะข้าวตั้งท้อง(แต่งตัว) หรือ ถ้าหว่านปุ๋ย ให้ฉีดพ่นก่อนหว่านปุ๋ย 3 วัน
  โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเม็ดลง 30 – 50%
  ฉีดพ่นครั้งที่ 4 ระยะข้าวรวงก้ม รวงงุ้ม(หลังการผสมเกสรของข้าวแล้ว)
  **ห้ามฉีดช่วงผสมเกสรเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการรบกวนการผสมเกสร
  ฉีดพ่นครั้งที่ 5 ระยะเก็บเกี่ยว 15 วัน เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ทำให้เมล็ดเต่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ และวิธีการทำนาของเกษตรแต่ละพื้นที่
ใช้เวิลด์แพลนท์ แช่ข้าวเปลือก
ใช้คู่หูมหัศจรรย์ แช่ข้าวเปลือก่อนหว่าน

ปาล์ม

ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจายทุก 10 – 15 วัน ให้โดยเซลล์ที่ยังสดของใบ หรือ ลำต้น ถ้าฉีดเข้าไปที่คอปาล์มได้ จะดีมาก ๆ
– กรณีต้นไม่สูงมาก ใช้อัตราส่วนปกติในการฉีดแบบฟุ้งกระจาย
– กรณีต้นสูงมาก ใช้อัตราส่วน 3 ช้อน / น้ำ 20 ลิตร ฉีดรอบโคนสูง 1.5 – 2.0 เมตร และแผ่ลงพื้นดินโดยรอบ 1 เมตร ทุก 10 – 15 วัน

พืชไร่ อ้อย มัน ข้าวโพด

ก่อนปลูก : ควรแช่ท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์พืชนั้น ๆ โดยใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร การใช่ท่อนพันธุ์ใช้เวลาแช่ 20 – 30 นาที อาจทำพร้อมกับการแช่ยาฆ่าเชื้อของเกษตรกรก็ได้
หลังปลูก : เริ่มฉีดหลังจากปลูก 1 สัปดาห์ หรือ พร้อมกับการฉีดสารอื่น ๆ ที่เกษตรกรฉีดได้ ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย ทุก 15 – 20 วัน

พืชใบบาง ผักส่วนครัว

พริก มะเขือ บวบ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง แตงกวา ฯลฯ ใช้อัตราส่วน 1 ช้อน ต่อน้ำ 20 – 40 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย : โดยสังเกตที่ความหนาของใบพืชผัก หรือ ความหนาแน่นของการปลูก หรือ ความสะดวกในการเข้าฉีด ถ้าเข้าฉีดยากอาจผสมเจือจาง ทุก 7 – 10 วัน ก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว 1 – 2 วัน เพื่อบำรุงฟื้นฟูต้น

วิธีใช้คู่หูมหัศจรรย์กับถั่วฝักยาว
วิธีการใช้คู่หูมหัศจรรย์ กับพริก ลดการระบาดของโรคเชื้อรา

เห็ด (ทุกชนิด)

ใช้อัตราส่วน 1/4 ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร เริ่มที่การผสมก้อนเชื้อ และ ทุก 5 – 7 วัน หลังเปิดตาดอก

วิธีใช้คู่หูมหัศจรรย์ กับเห็ดทุกชนิด

ไม้ดอกไม้ประดับและกล้าพันธุ์

ใช้อัตราส่วน 1/2 ช้อน ต่อน้ำ 10 – 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย ทุก 7 – 10 วัน ก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว 1 – 2 วัน เพื่อบำรุง หรือ ฟื้นฟูต้น

ยางพารา

ใช้อัตราส่วน 2 – 4 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ขึ้นอยู่กับอายุ และ ความสมบูรณ์ของต้นตามปกติ ฉีดทุก 7 – 10 วัน หรือ อาจนานกว่านั้น แต่ไม่ควรให้เกิน 1 เดือน

ไม้ใหญ่ และ ไม้ยืนต้นต่าง ๆ

ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มปลูก – 1 ปี : ฉีดแบบฟุ้งกระจายทุก 10 – 15 วัน
ไม้ใหญ่ 1 ปีขึ้น : ฉีดทุก 10 – 15 วัน ให้โดนเซลล์ ที่ยังสดของใบ หรือ ลำต้น
– กรณีต้นไม่สูงมาก ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ในการฉีดแบบฟุ้งกระจาย
– กรณีต้นสูงมาก ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดรอบโคนสูง 1.5 – 2.0 เมตร และแผ่ลงพื้นดินโดยรอบ 1 เมตร ฉีดทุก 10 – 15 วัน

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ! ราคาสมาชิก โทร 086-995-4526 แอดไลน์คลิก !!

เวิลด์​แพ​ลนท์​ World plant ​รีวิว,ลงทะเบียนธุรกิจ เวิลด์​แพ​ลนท์ รับสิทธิพิเศษ, เข้าถึงเกษตรกรไทย,​ติดต่อสมัคร Worldplant,ผลิตภัณฑ์การเกษตร !,ช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิต,​สั่งซื้อตอนนี้ ​จัดส่งฟรีทั่วประเทศ​,เปิดรับผู้สนใจ Worldplant สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย,เวิลด์​แพ​ลนท์​ World plant ​รีวิว เข้าถึงเกษตรกรไทย,​ติดต่อสมัคร Worldplant,​ผลิตภัณฑ์การเกษตร!,​ช่วยประหยัดต้นทุน …เพิ่มผลผลิต,สั่งซื้อตอนนี้ ​จัดส่งฟรีทั่วประเทศ,WCI Worldplant ราคา สินค้า,ผลิตภัณฑ์​ WCI,เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant คือ,WCI​ คือ,เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant ขายที่ไหน,เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant สาขาที่ จันทบุรี​ มีไหม,สินค้าบริษัท​ wci,สินค้าบริษัท​ เวิลด์​คลาส​อิน​โน​เวชั่น,​สินค้าบริษัท​ Worldplant เวิลด์​แพ​ลนท์​,สมัครสมาชิก Worldplant,สนใจเป็นตัวแทน​ จำหน่าย​เวิลด์​แพ​ลนท์​,เป็นตัวแทน​ เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant,ซื้อเวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant ได้ที่ไหน,โคราชมีขาย เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant ไหม,ชุมพรมีขาย​ เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant ไหม,สมัครสมาชิก​ เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant ได้ที่ไหน,เวิลด์​แพ​ลนท์​ Worldplant ราคาสมาชิก,Worldplant Chitosan,เวิลด์​แพ​ลนท์ ไคโตซาน,ปุ๋ยอินทรีย์เวิลด์คลาส,ปุ๋ยหญิงเกษตร เวิลด์คลาส,เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน Worldplant Chitosan,สมัครสมาชิก เวิลด์แพลนท์,เป็นตัวแทนจำหน่าย เวิลด์ แพลนท์,เวิลด์​แพ​ลนท์​ ระยอง มีไหม,เวิลด์​แพ​ลนท์​ ตราด มีไหม,เวิลด์​แพ​ลนท์​ ระนอง มีไหม,เวิลด์​แพ​ลนท์​ สงขลา มีไหม,เวิลด์​แพ​ลนท์​ นครศรีธรรมราช มีไหม,​ สุราษฎร์ธานี เวิลด์​แพ​ลนท์ มีไหม,

© 2024 สมัครสมาชิก เวิลด์แพลนท์ เป็นตัวแทนจำหน่าย, สั่งซื้อ โทร 086-995-4526 ปุ๋ยอินทรีย์ #ออร์แกนิคปลอดภัย WorldPlant คู่หูมหัศจรรย์